Nyheter (39)

Nyheter

Utdelinger fra Midtnorsk jazzsenter des.2014

...Styret i stiftelsen <strong>Midtnorsk jazzsenter</strong> har i styremøte 16.desember 2014 vedtatt utdelinger fra stiftelsen til en rekke musikere og arrangører i regionen. Det ble gitt tilsagn om totalt 452.500kr til...

Nyheter

NYE søknadsfrister adhoc i Midtnorsk jazzsenter

...<strong>Midtnorsk jazzsenter</strong> har nye søknadsfrister fra 2016 for sin adhoc tilskuddsordning. Søknadene må være levert innen: 1.april 1.desember Mer informasjon om søknadskriteriene under fanen til venstre på siden....

Nyheter

Midtnorsk jazzsenter bevilger kr200 000 i adhoc-støtte

...Styret i <strong>Midtnorsk jazzsenter</strong> har i møte 10.desember vedtatt å tildele kr200 000,- i tilskudd til aktivitet i regi av følgende musikere/band: Amund Totland: ENROTH/TOTLAND, turne og workshops 10 000...

Nyheter

Utlysning av Norges største jazzstipend

...CD og CV) sendes til: <strong>Midtnorsk Jazzsenter</strong>, Boks 8844 – 7481 Trondheim . Spørsmål om JazZtipendiatet kan rettes til: <strong>Midtnorsk Jazzsenter</strong> v/ Bjørn Willadsen , tlf: 41 54 20 95....

Fra forsiden

Nyhet

Trondheim Jazz Expo 2019

Midtnorsk jazzsenter er en stiftelse som driver utviklingsarbeid innenfor jazz og beslektede musikkformer i Midt-Norge. Formålet til stiftelsen er formulert i stiftelsens vedtekter: Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter skal fremme kulturtilbudet innen jazzmusikk i Trondheim og regionen bestående av de tre midtnorske fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag: • Å drive formidling av jazz og beslektet […]