Turnéproduksjon regionalt

MNJ produserer  7 – 10 turnèer per år (30-40 konserter) med profesjonelle band/musikere. Tilbudet går i utgangspunktet til jazzklubbene og andre relevante arrangører i regionen. Egenandelen som arrangørene betaler varierer fra kr 6 – 15.000 per band avhengig av størrelse på bandet osv.. Arrangørene dekker i tillegg lokale kostnader (hotell, mat, markedsføring, teknikk). Musikerne som blir engasjert av MNJ får honorar og diett som følger CREO sine satser. I tillegg dekkes alle reisekostnader (leiebil, fly, tog).

Utvelgelse av artister blir gjort av programrådet som per oktober 2020 består av: Espen Berg (NTNU), Mona Krogstad (student NTNU), Terje Tranaas (produsent HilmarScena, Steinkjer), Arild Schei (produsent Dokkhuset Scene), Finn Frode Feght (bookingansvarlig Storyville jazz club/Molde).  Produsent Tore T. Sandbakken er rådets sekretær.

KRITERIER SØKNAD:

Vi ønsker også å kombinere konserter med seminar / workshops på folkehøgskoler el videregående skoler der det er mulig. Krav til søknad:  oppgi mulig turneperiode(r), legg ved representativ lydfil / lenke til musikk, bandfoto, presseskriv, teknisk rider. Studentband må være på Masternivå for å bli vurdert. Band fra Midt-Norge prioriteres.

Lengden på turneen avhenger av flere faktorer, men målet er fire konserter per turne. Turnèen legges i partallsuker (2-4-6-8-10 etc).

SØKNADSFRISTER er:

1.oktober for turne høsten ett år senere

1.mai for turne våren ett år senere

Send søknad på epost til: post@mnj.no

 

Retningslinjer for programråd til Midtnorsk Jazzsenter (MNJ) sin turneordning

1) Programrådet skal bestå av 5 personer, hvorav minst 2 skal være musikere og minst 2 skal være fra arrangørfeltet i Midt-Norge. I tillegg skal daglig leder eller produsent i MNJ fungere som rådets sekretær.

2) Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen. Maksimal funksjonstid er 4 år.

3) Programrådet oppnevnes av styret i MNJ, etter innstilling fra AU. Det skal etterstrebes god balanse i forhold til kjønn, alder, kulturell bakgrunn og geografisk spredning.

4) Programrådets hovedoppgave er å foreta en utvelgelse av band til MNJs turnéordning, basert på innkomne søknader. Økonomiske rammer vedtatt av MNJs styre ligger til grunn. Utvelgelsen skal ivareta hensyn til kunstnerisk mangfold, geografisk spredning, alder, kulturell bakgrunn og kjønnsbalanse. Rådet forplikter seg å følge MNJs etiske retningslinjer.

5) Daglig leder eller produsent i MNJ sørger for offentliggjøring av søknadsfrister (to ganger per år), og videreformidler søknadene til rådets medlemmer.

6) Rådet skal i felleskap lage en innstilling som oversendes MNJs styre for endelig vedtak. Utvalgte band forplikter seg også til å følge MNJs etiske retningslinjer.

 

 

Fra forsiden

Nyhet

Søknadsfrist regionale turneer vår 2022

MNJ produserer  7 – 10 turnèer per år (30-40 konserter) med profesjonelle band/musikere. Tilbudet går i utgangspunktet til jazzklubbene og andre relevante arrangører i regionen. Egenandelen som arrangørene betaler varierer fra kr 6 – 15.000 per band avhengig av størrelse på bandet osv.. Arrangørene dekker i tillegg lokale kostnader (hotell, mat, markedsføring, teknikk). Musikerne som […]

Nyhet

Utlysning Sparebank 1 SMN JazZtipendiat

MNJ produserer  7 – 10 turnèer per år (30-40 konserter) med profesjonelle band/musikere. Tilbudet går i utgangspunktet til jazzklubbene og andre relevante arrangører i regionen. Egenandelen som arrangørene betaler varierer fra kr 6 – 15.000 per band avhengig av størrelse på bandet osv.. Arrangørene dekker i tillegg lokale kostnader (hotell, mat, markedsføring, teknikk). Musikerne som […]