Turnéproduksjon regionalt

MNJ setter opp 2 – 3 egne turnèer per semester i samarbeid med jazzklubber, folkehøgskoler, kulturhus i Midt-Norge. Lengden på turneen avhenger av en rekke faktorer men erfaringsmessig blir det 1 – 4 konserter. MNJ følger MFOs veiledende tariffer for honorering av musikere/band.

Utvelgelse av artister blir gjort av et eget programråd.

Programrådet består av musikerne: Espen Berg, Trine Knutsen, Eirik Hegdal og Bjørn Willadsen (daglig leder).

Alle er velkomne til å foreslå egne band og prosjekt til denne turnèordningen. Vi ønsker også å kombinere konserter med seminar / workshops der det er mulig.

SØKNADSFRISTER er:

1.oktober for turne høsten ett år senere

1.mai for turne våren ett år senere

Send søknad på epost til: post@mnj.no

Det er ingen søknadsfrist. Men, arrangørene i regionen booker et halvår (eller mer) i forkant. Skal man komme seg ut om høsten, bør forslag om produksjoner kommer oss i hende rundt nyttår. Skal man ut på våren er det lurt å komme med innspill allerede før sommerferien året før.

Den endelige turne og antall konserter bestemmes av arrangørene. Det normale er at et band gjør 2 – 6 konserter i dette opplegget.

 

 

 

Fra forsiden

Nyhet

Høstens turneer klare

Midtnorsk jazzsenter sender Kirsti, Ola & Erik, Eldbjørg Raknes & Co samt Waldemar 4 på turneer i regionen denne høsten.