Turnéproduksjon regionalt

MNJ produserer  6 -7 turnèer per år (cirka 30 konserter) med profesjonelle band/musikere. Programtilbudet gis til jazzklubber og kulturhus i regionen. Egenandelen som arrangørene betaler varierer fra kr 8 – 20.000 per band avhengig av størrelse på bandet osv.. Arrangørene dekker i tillegg lokale kostnader (hotell, mat, markedsføring, teknikk). Musikerne som blir engasjert av MNJ får honorar og diett som følger CREO sine anbefalte satser. I tillegg dekkes alle reisekostnader (leiebil, fly, tog).

Utvelgelse av artister blir gjort av programrådet som per april 2023 består av: Heidi Skjerve (musiker), Jenny Frøysa (musiker), Arild Schei (produsent Dokkhuset Scene), Petter Petterson jr ( booking Storyville jazz club/Molde), Anita Malmedal (booking Jazzsirkelen i Ålesund), Stian Eismann (produsent MNJ – turne) og Bjørn Willadsen (daglig leder MNJ).

KRITERIER SØKNAD fra band:

Vi ønsker også å kombinere konserter med seminar / workshops på folkehøgskoler el videregående skoler der det er mulig. Krav til søknad:  oppgi mulig turneperiode(r), legg ved representativ lydfil / lenke til musikk, bandfoto, presseskriv, teknisk rider. Studentband må være på Masternivå for å bli vurdert. Band med tilhørighet i  Midt-Norge prioriteres.

Lengden på turneen avhenger av flere faktorer, men målet er minimum tre konserter per turne. Turnèen legges i partallsuker (2-4-6-8-10 etc).

SØKNADSFRISTER er:

15.september for turne høsten ett år senere

15.februar for turne våren ett år senere

Send søknad på epost til: post@mnj.no

 

Retningslinjer for programråd til Midtnorsk Jazzsenter (MNJ) sin turneordning

1) Programrådet skal bestå av 5 personer, hvorav minst 2 skal være musikere og minst 2 skal være fra arrangørfeltet i Midt-Norge. I tillegg skal daglig leder eller produsent i MNJ fungere som rådets sekretær.

2) Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen. Maksimal funksjonstid er 4 år.

3) Programrådet oppnevnes av styret i MNJ, etter innstilling fra AU. Det skal etterstrebes god balanse i forhold til kjønn, alder, kulturell bakgrunn og geografisk spredning.

4) Programrådets hovedoppgave er å foreta en utvelgelse av band til MNJs turnéordning, basert på innkomne søknader. Økonomiske rammer vedtatt av MNJs styre ligger til grunn. Utvelgelsen skal ivareta hensyn til kunstnerisk mangfold, geografisk spredning, alder, kulturell bakgrunn og kjønnsbalanse. Rådet forplikter seg å følge MNJs etiske retningslinjer.

5) Daglig leder eller produsent i MNJ sørger for offentliggjøring av søknadsfrister (to ganger per år), og videreformidler søknadene til rådets medlemmer.

6) Rådet skal i felleskap lage en innstilling som oversendes MNJs styre for endelig vedtak. Utvalgte band forplikter seg også til å følge MNJs etiske retningslinjer.

 

 

Fra forsiden

Nyheter

22 søknader til Sparebank 1 SMN JazZtipendiat

Ved fristens utløp 1.mai var det kommet hele 22 søknader til Sparebank 1 SMN JazZtipendiat 2024-25 i Trondheim Jazzorkester. 9 av søknadene kom fra kvinner (40) %). 16 av søknadene kommer fra musikere bosatt i Oslo (72%). Juryen har møte medio juni og vinneren offentliggjøres under Moldejazz i juli.  

Nyheter

Oversikt jazz-/improvisasjonsmusikere

Til Jazz- og improvisasjonsmusikere i Trondheimsregionen. Vi (Midtnorsk Jazzsenter) ønsker å lage en oversikt over profesjonelle (*) jazz- og improvisasjonsmusikere som bor i Trondheimsregionen, slik at vi synliggjør mangfoldet av musikere i regionen og at vi kan benytte oversikten som rekrutteringsbase for våre prosjekter (Eks: Trondheim Jazzorkester, Trondheim Voices mm). Vi har laget et dokument […]