Turnéproduksjon regionalt

MNJ setter opp to turneer i regionen hvert semester. Tilbudet går til jazzklubbene og andre relevante arrangører i regionen.

Utvelgelse av artister blir gjort av programrådet som består av musikerne: Espen Berg (NTNU), Mona Krogstad (student NTNU), Terje Tranaas (produsent HilmarScena, Steinkjer), Arild Schei (produsent Dokkhuset Scene), Finn Frode Feght (bookingansvarlig Storyville jazz club/Molde) og Bjørn Willadsen (daglig leder MNJ).

Alle er velkomne til å foreslå egne band og prosjekt til denne turnèordningen. Studentband må være på Masternivå for å bli vurdert. Band fra Midt-Norge prioriteres.

Vi ønsker også å kombinere konserter med seminar / workshops på folkehøgskoler el videregående skoler der det er mulig. Krav til søknad:  oppgi mulig turneperiode(r), legg ved representativ lydfil / lenke til musikk, bandfoto, presseskriv, teknisk rider.

Lengden på turneen avhenger av flere faktorer, men målet er fire konserter. Turnèen legges i partallsuker (2-4-6-8-10 etc).

MNJ følger CREOs veiledende tariffer for honorering av musikere/band.


SØKNADSFRISTER er:

1.oktober for turne høsten ett år senere

1.mai for turne våren ett år senere

Send søknad på epost til: post@mnj.no

 

 

 

Fra forsiden

Nyhet

ØyvindLAND på turne

MNJ setter opp to turneer i regionen hvert semester. Tilbudet går til jazzklubbene og andre relevante arrangører i regionen. Utvelgelse av artister blir gjort av programrådet som består av musikerne: Espen Berg (NTNU), Mona Krogstad (student NTNU), Terje Tranaas (produsent HilmarScena, Steinkjer), Arild Schei (produsent Dokkhuset Scene), Finn Frode Feght (bookingansvarlig Storyville jazz club/Molde) og […]

Nyhet

Ingrid Ø. Steinkopf fikk årets Storbandpris

MNJ setter opp to turneer i regionen hvert semester. Tilbudet går til jazzklubbene og andre relevante arrangører i regionen. Utvelgelse av artister blir gjort av programrådet som består av musikerne: Espen Berg (NTNU), Mona Krogstad (student NTNU), Terje Tranaas (produsent HilmarScena, Steinkjer), Arild Schei (produsent Dokkhuset Scene), Finn Frode Feght (bookingansvarlig Storyville jazz club/Molde) og […]