Nyheter

Nye søknadsfrister MNJ turnè

Vi har endret søknadsfrister til MNJs turnèordning. De nye fristene er:

1.september (for turnè høsten ett år senere)

1.februar (for turnè våren ett år senere)

 

Mer informasjon om kriterier og krav til søknad ligger under fanen «Turneproduksjon regionalt»

Fra forsiden

Nyheter

10 Musiker-/bandstipend à kr 20 000 !

Vi har endret søknadsfrister til MNJs turnèordning. De nye fristene er: 1.september (for turnè høsten ett år senere) 1.februar (for turnè våren ett år senere)   Mer informasjon om kriterier og krav til søknad ligger under fanen «Turneproduksjon regionalt»

Nyheter

Arrangørtilskudd 2022

Vi har endret søknadsfrister til MNJs turnèordning. De nye fristene er: 1.september (for turnè høsten ett år senere) 1.februar (for turnè våren ett år senere)   Mer informasjon om kriterier og krav til søknad ligger under fanen «Turneproduksjon regionalt»