Nyheter

Nye søknadsfrister MNJ turnè

Vi har endret søknadsfrister til MNJs turnèordning. De nye fristene er:

1.september (for turnè høsten ett år senere)

1.februar (for turnè våren ett år senere)

 

Mer informasjon om kriterier og krav til søknad ligger under fanen «Turneproduksjon regionalt»

Fra forsiden

Nyheter

Marianna Sangita Røe ny Sparebank 1 JazZtipendiat

Vi har endret søknadsfrister til MNJs turnèordning. De nye fristene er: 1.september (for turnè høsten ett år senere) 1.februar (for turnè våren ett år senere)   Mer informasjon om kriterier og krav til søknad ligger under fanen «Turneproduksjon regionalt»

Nyheter

Nytt styre i Midtnorsk jazzsenter

Vi har endret søknadsfrister til MNJs turnèordning. De nye fristene er: 1.september (for turnè høsten ett år senere) 1.februar (for turnè våren ett år senere)   Mer informasjon om kriterier og krav til søknad ligger under fanen «Turneproduksjon regionalt»

Konserter