Nyheter

Nye søknadsfrister MNJ turnè

Vi har endret søknadsfrister til MNJs turnèordning. De nye fristene er:

1.september (for turnè høsten ett år senere)

1.februar (for turnè våren ett år senere)

 

Mer informasjon om kriterier og krav til søknad ligger under fanen «Turneproduksjon regionalt»

Fra forsiden

Nyheter

A Tonic for the Troops og Franklin på MNJ-turne 1#-2022

Vi har endret søknadsfrister til MNJs turnèordning. De nye fristene er: 1.september (for turnè høsten ett år senere) 1.februar (for turnè våren ett år senere)   Mer informasjon om kriterier og krav til søknad ligger under fanen «Turneproduksjon regionalt»

Nyheter

Minneord Trond Kopperud

Vi har endret søknadsfrister til MNJs turnèordning. De nye fristene er: 1.september (for turnè høsten ett år senere) 1.februar (for turnè våren ett år senere)   Mer informasjon om kriterier og krav til søknad ligger under fanen «Turneproduksjon regionalt»