Nyheter

Utlysning Sparebank 1 SMN JazZtipendiat

SpareBank 1 SMN JazZtipendiat 2021/22

 Midtnorsk Jazzsenter, Moldejazz, SpareBank 1 SMN og Talent Norge AS  utlyser herved et arbeidsstipend som del av et talentutviklingsprogram i Trondheim Jazzorkester 2021/22.

 Programmets formål:

 • å drive talentutvikling i Trondheim Jazzorkester.
 • å gjøre nye talenter synlig for et stort publikum nasjonalt og internasjonalt.
 • å bidra til utvikling av bransjekunnskap og – nettverk.
 • å videreutvikle Trondheim Jazzorkester.

Økonomiske rammer:

Prosjektet har en total ramme på 1 mill.kr. som dekker urpremiere under Moldejazz uke 29-2022 samt påfølgende turne med fire konserter høsten 2022.

Stipendiaten mottar et arbeidsstipend på kr 130.000 for utviklingen av et nytt prosjekt (komponisthonorar). I tillegg honoreres prøver og konserter etter gjeldende Creo anbefalinger.

Prosjektplan øvinger og konserter:

 • Vår 2022: Øvinger
 • Juli 2022 (uke 29): Urframføring under Moldejazz
 • Høsten 2022: fire konserter, deriblant Dokkhuset Scene (Trondheim), Nasjonal jazzscene (Oslo).

Enkeltkunstnere så vel som mindre band kan søke. Øvre aldersgrense 35 år (gjelder samtlige deltagere dersom søker er et band). Besetningsstørrelse er i området 12 musikere.

Tidligere stipendiater: Kobert (2007/08), Kim Myhr (2008/09), Magic Pocket (2009/10), Stian Westerhus (2010/11), Marius Neset (2011/12), Albatrosh (2012/13), Kristoffer Lo (2013/14), Espen Reinertsen (2014/15), Anja Lauvdal & Heida Mobeck SKRAP (2015/16), Espen Berg (2016/17), The MaxX(2017/18), Alf Hulbækmo(2018/19), Johan Lindvall (2019/20), Signe Emmeluth (2020/2021).

Retningslinjer for Trondheim Jazzorkester (TJO):

 • TJO arbeider for å styrke musikermiljøet i Trondheim og Trøndelag.
 • TJO skal være prosjektbasert, dvs ingen faste musikerstillinger
 • TJO vil styrke båndene til NTNU Jazzlinja ved å bruke jazzstudenter i prosjekter der det passer.
 • TJO tilstreber at andelen musikere med NTNU bakgrunn er minst 70 %
 • Besetningen til alle TJO prosjekter skal ha minst 50 % bosatte i Trondheim eller Trøndelag. I enkelte tilfeller kan opptil en tredjedel av denne Trondheims-andelen være NTNU alumni (fra siste 5 år).

TJO skal fortsette arbeidet med å synliggjøre kvinner i jazzen og ha en kvinneandel som speiler kjønnsfordelingen blant profesjonelle jazzutøvere. Målet er 50/50 kjønnsbalanse.

 I dette stipendiat-prosjektet er det krav om minimum 1/3 kvinneandel.

Søknad med vedlegg (CV, prosjektbeskrivelse, ett representativt lydspor i mp3 -format) sendes i epost til:  post@mnj.no.  Søknadsfrist:            1. mai 2021

Fra forsiden

Nyheter

Ny produsent for Trondheim Jazzorkester

Vi har gleden av å melde at Midtnorsk jazzsenter har inngått en avtale med bookingbyrået No Earplugs v/Malwina Witkowska basert i Oslo, for leveranse av produsenttjenester til Trondheim Jazzorkester. Malwina Witkowska (27) opprettet firmaet No Earplugs i 2020 med formål å jobbe med booking av norske og internasjonale artister. Hun har hatt en rekke frivillige […]