Arrangører

Helårsarrangører av konserter kan søke denne ordningen. Festivaler henvises til Norsk kulturråds festivalstøtteordning. (Musikere må søke musikerordningen).

SØKNADSFRIST:  ny info kommer

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av planlagte konserter (artister, sted) og budsjett for hele året.

Søknadsskjema finner du her.

Ordningen kan ikke fullfinansiere konserter og det forutsettes at arrangør søker andre instanser som Norsk kulturråd, Frifond, Musikkfondene (bestillingsverk), egen kommune og fylkeskommune (Møre og Romsdal eller Trøndelag).

Søknader blir behandlet av et utvalg nedsatt av MNJ og består for av: Trine Knutsen (NTNU), Anders Dalane (NORD Universitet, Levanger) og Hans-Olav Solli (Moldejazz).

Fra forsiden

Nyhet

Trondheim Jazz Expo 2019

Helårsarrangører av konserter kan søke denne ordningen. Festivaler henvises til Norsk kulturråds festivalstøtteordning. (Musikere må søke musikerordningen). SØKNADSFRIST:  ny info kommer Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av planlagte konserter (artister, sted) og budsjett for hele året. Søknadsskjema finner du her. Ordningen kan ikke fullfinansiere konserter og det forutsettes at arrangør søker andre instanser som […]