Arrangør tilskudd

Helårsarrangører  og arrangører av konsertserier kan søke denne ordningen.

SØKNADSFRISTER:  15. desember (for konserter påfølgende år).

Søknaden må inneholde en oversikt over planlagte konserter (artister, sted) og budsjett.

Søknadsskjema finner du her.

Ordningen kan ikke fullfinansiere konserter og det forutsettes at arrangør søker andre instanser som Norsk kulturråd, Frifond, Musikkfondene (bestillingsverk), egen kommune og fylkeskommune (Møre og Romsdal eller Trøndelag).

Søknader blir behandlet av et utvalg nedsatt av MNJ.

Retningslinjer for Midtnorsk Jazzsenter (MNJ) sitt utvalg for ad hoc-tilskudd

1) Utvalget utgår fra MNJs styre og skal bestå av 3 personer hvorav minst 1 skal være musiker.

2) Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen. Maksimal funksjonstid er 4 år.

3) Utvalgets hovedoppgave er å behandle innkomne søknader om ad hoc-tilskudd som utlyses av MNJ. Økonomiske rammer vedtatt av MNJs styre ligger til grunn. Utvalget forplikter seg å følge MNJs etiske retningslinjer.

4) Daglig leder eller produsent i MNJ sørger for offentliggjøring av søknadsfrister (to ganger per år), og videreformidler søknadene til utvalgets medlemmer.

5) Utvalget skal i felleskap lage en prioritert innstilling som oversendes MNJs styre for endelig vedtak. Innstillingen skal ivareta hensyn til kunstnerisk mangfold, geografisk spredning, alder, kulturell bakgrunn og kjønnsbalanse. Utvalgte tilskuddsmottakere forplikter seg også til å følge MNJs etiske retningslinjer.

Fra forsiden

Nyheter

10 Musiker-/bandstipend à kr 20 000 !

Helårsarrangører  og arrangører av konsertserier kan søke denne ordningen. SØKNADSFRISTER:  15. desember (for konserter påfølgende år). Søknaden må inneholde en oversikt over planlagte konserter (artister, sted) og budsjett. Søknadsskjema finner du her. Ordningen kan ikke fullfinansiere konserter og det forutsettes at arrangør søker andre instanser som Norsk kulturråd, Frifond, Musikkfondene (bestillingsverk), egen kommune og fylkeskommune […]

Nyheter

Arrangørtilskudd 2022

Helårsarrangører  og arrangører av konsertserier kan søke denne ordningen. SØKNADSFRISTER:  15. desember (for konserter påfølgende år). Søknaden må inneholde en oversikt over planlagte konserter (artister, sted) og budsjett. Søknadsskjema finner du her. Ordningen kan ikke fullfinansiere konserter og det forutsettes at arrangør søker andre instanser som Norsk kulturråd, Frifond, Musikkfondene (bestillingsverk), egen kommune og fylkeskommune […]