Arrangører

Jazzklubber og andre frivillige organisasjoner som arrangerer jazzkonserter i Midt-Norge kan søke denne ordningen (Musikere må søke musikerordningen).

Søknadsfrist 1.mars og 1.desember.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av konserter (artister, sted) og budsjett.

Søknadsskjema finner du her.

Ordningen kan ikke fullfinansiere konserter og det forutsettes at arrangør søker andre instanser som Norsk kulturråd, Frifond, Musikkfondene (bestillingsverk), egen kommune og fylkeskommune (Møre og Romsdal eller Trøndelag).

Søknader blir behandlet av et utvalg nedsatt av MNJ og består for tiden av: Trine Knutsen (NTNU), Anders Dalane (NORD Universitet, Levanger) og Hans-Olav Solli (Moldejazz).

Fra forsiden

Nyhet

Utlyser nytt JazZstipendiat

Musikere kan nå søke om et arbeidsstipend som del av et talentutviklingsprogram i Trondheim Jazzorkester 2018/19. Søknadsfrist er 2. mai 2018.