Arrangører

Jazzklubber og andre frivillige organisasjoner som arrangerer jazzkonserter i Midt-Norge kan søke denne ordningen (Musikere må søke musikerordningen).

Søknadsfrist 1.mars og 1.desember.
NB! Tilskudd til arrangører ble utdelt våren 2017 i sin helhet og det er bare tilskudd til musikere ved søknadsfristen 1.desember.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av konserter (artister, sted) og budsjett.

Søknadsskjema finner du her.

Ordningen kan ikke fullfinansiere konserter og det forutsettes at arrangør søker andre instanser som Norsk kulturråd, Frifond, Musikkfondene (bestillingsverk), egen kommune og fylkeskommune (Møre og Romsdal eller Trøndelag).

Søknader blir behandlet av et utvalg nedsatt av MNJ og består for tiden av: Trine Knutsen (NTNU), Anders Dalane (NORD Universitet, Levanger) og Hans-Olav Solli (Moldejazz).

Fra forsiden

Nyhet

Høstens turneer klare

Midtnorsk jazzsenter sender Kirsti, Ola & Erik, Eldbjørg Raknes & Co samt Waldemar 4 på turneer i regionen denne høsten.