Nyheter

Utlysning Sparebank 1 SMN JazZtipendiat i Trondheim Jazzorkester 2025

Midtnorsk Jazzsenter, Moldejazz, SpareBank 1 SMN og Talent Norge AS utlyser herved et arbeidsstipend som del av et talentutviklingsprogram i Trondheim Jazzorkester 2025.

 Programmets formål:

 • å drive talentutvikling i Trondheim Jazzorkester
 • å gjøre nye talenter synlig for et stort publikum nasjonalt og internasjonalt
 • å bidra til utvikling av bransjekunnskap og – nettverk
 • å videreutvikle Trondheim Jazzorkester

Økonomiske rammer:

Stipendiaten mottar et arbeidsstipend på kr 130.000 for utviklingen av et nytt prosjekt (komponisthonorar). I tillegg honoreres stipendiaten for prøver og konserter etter anbefalte minimumsatser fra Creo (cirka kr 40.000 per musiker).

Prosjektet har en total ramme på 1,1 mill.kr. som dekker urpremiere under Moldejazz uke 29-2025 samt påfølgende turne med minimum tre konserter oktober 2025.

Prosjektplan øvinger og konserter:

 • Vår 2025: fem øvingsdager (to i februar, tre i juli før Moldejazz)
 • Juli 2025 (uke 29): Urframføring under Moldejazz
 • Høsten 2025: turne med tre konserter: Umeå Jazz Festival, Dokkhuset Scene (Trondheim), Nasjonal jazzscene (Oslo).

Enkeltkunstnere så vel som mindre band kan søke. Øvre aldersgrense 35 år (gjelder samtlige deltagere dersom søker er et band). Dersom et band får stipendet, fordeles arbeidsstipendet likt på bandets medlemmer. Stipendet har som mål å bidra til utvikling av jazzmusikere i Norge. Musikere som ikke er norske statsborgere, men som er en del av det norske musikkmiljøet, er derfor velkommen til å søke.

Besetningsstørrelse for Trondheim Jazzorkester er normalt 12 musikere + lyd- og eventuelt lysdesigner.

Tidligere stipendiater: Kobert (2007/08), Kim Myhr (2008/09), Magic Pocket (2009/10), Stian Westerhus (2010/11), Marius Neset (2011/12), Albatrosh (2012/13), Kristoffer Lo (2013/14), Espen Reinertsen (2014/15), Anja Lauvdal & Heida Mobeck SKRAP (2015/16), Espen Berg (2016/17), The MaxX(2017/18), Alf Hulbækmo(2018/19), Johan Lindvall (2019/20), Signe Emmeluth (2020/2021), Marianna Sangita Røe (2021/2022), Trygve Fiske (2022/2023), I like to sleep (2023/24)

Retningslinjer for Trondheim Jazzorkester (TJO):

 • TJO arbeider for å styrke musikermiljøet i Trondheim og Trøndelag.
 • TJO skal være prosjektbasert, dvs ingen faste musikerstillinger
 • TJO vil styrke båndene til NTNU Jazzlinja ved å bruke jazzstudenter i prosjekter der det passer.
 • TJO tilstreber at andelen musikere med NTNU bakgrunn er minst 70 %
 • Besetningen til alle TJO prosjekter skal ha minst 50 % bosatte i Trondheimsregionen.

TJO skal fortsette arbeidet med å synliggjøre kvinner i jazzen og ha en kvinneandel som speiler kjønnsfordelingen blant profesjonelle jazzutøvere. Målet er 50/50 kjønnsbalanse (*)

(*) I dette stipendiat-prosjektet er det krav om minimum 1/3 kvinner i TJO (på scenen).

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et forslag til besetning (navn/instrument), slik at den kunstneriske idèen blir tydeliggjort. Musikere som har vært med i tidligere prosjekter finnes på hjemmesiden her: https://www.trondheimjazzorchestra.no/

Endelig besetning blir til i dialog med kunstnerisk leder TJO.

Søknader som ikke oppfyller kravet om 50% Trondheimsandel og 1/3 kvinneandel vil ikke bli vurdert.

Foreslått besetning kan ikke inneholde musikermedlemmer av juryen (inhabilitet).

Juryen består av:
Mette Rasmussen – musiker, Trondheim
Øyvind Larsen – daglig leder Nasjonal jazzscene, Oslo
Oscar Grönberg – musiker, Trondheim
Siri Gjære -musiker, Trondheim
Ole Morten Vågan – musiker, kunstnerisk leder TJO, Oslo
Magnus Lunay – kunstnerisk leder Moldejazz, Stockholm
Per Oskar Olsen – banksjef Sparebank 1 SMN, Trondheim
Bjørn Willadsen – daglig leder, Trondheim

 

Økonomi:
Prosjektbudsjett er avhengig av antall musikere, turnerute etc, og må utarbeides i samarbeid med administrasjonen i MNJ.
Et eksempel på et budsjett med 14 medvirkende musikere/teknikere:

1.Honorarer:

4 konserter x kr5500:             308.000

5 prøvedager x kr3000:          210.000

Arbeidsstipend:                     130.000

2.reiseutgifter:                        cirka 180.000

3.kost og losji:                       cirka 140.000

4.leie lokaler og teknisk:       cirka 100.000

SUM UTGIFTER:                  cirka 1.100.000

Søknad med vedlegg (CV, prosjektbeskrivelse, ett representativt lydspor i mp3 -format) sendes i epost til:  post@mnj.no

Søknadsfrist:            1. mai 2024

 

 

 

 

Fra forsiden

Nyheter

22 søknader til Sparebank 1 SMN JazZtipendiat

Ved fristens utløp 1.mai var det kommet hele 22 søknader til Sparebank 1 SMN JazZtipendiat 2024-25 i Trondheim Jazzorkester. 9 av søknadene kom fra kvinner (40) %). 16 av søknadene kommer fra musikere bosatt i Oslo (72%). Juryen har møte medio juni og vinneren offentliggjøres under Moldejazz i juli.  

Nyheter

Oversikt jazz-/improvisasjonsmusikere

Til Jazz- og improvisasjonsmusikere i Trondheimsregionen. Vi (Midtnorsk Jazzsenter) ønsker å lage en oversikt over profesjonelle (*) jazz- og improvisasjonsmusikere som bor i Trondheimsregionen, slik at vi synliggjør mangfoldet av musikere i regionen og at vi kan benytte oversikten som rekrutteringsbase for våre prosjekter (Eks: Trondheim Jazzorkester, Trondheim Voices mm). Vi har laget et dokument […]