Nyheter

Søknadsfrist regionale turneer vår 2022

Vi minner om søknadsfristen 1.mai for MNJs regionale turneordning. Denne fristen gjelder turnè våren 2022.

Søknad sendes til epost: post@mnj.no

Mer informasjon om ordningen og krav til søknad ligger under fanen «Turneproduksjon regionalt»

Fra forsiden

Nyheter

Marianna Sangita Røe ny Sparebank 1 JazZtipendiat

Vi minner om søknadsfristen 1.mai for MNJs regionale turneordning. Denne fristen gjelder turnè våren 2022. Søknad sendes til epost: post@mnj.no Mer informasjon om ordningen og krav til søknad ligger under fanen «Turneproduksjon regionalt»

Nyheter

Nytt styre i Midtnorsk jazzsenter

Vi minner om søknadsfristen 1.mai for MNJs regionale turneordning. Denne fristen gjelder turnè våren 2022. Søknad sendes til epost: post@mnj.no Mer informasjon om ordningen og krav til søknad ligger under fanen «Turneproduksjon regionalt»