Musikere

”Midtnorsk Jazzsenter (MNJ) har en tilskuddsordning som skal bidra til å realisere gode prosjektideer i regi av musikere i Midt-Norge.

SØKNADSFRIST er 1.mars og 1.september

Søknadsskjema finner du her.

Ordningen må betraktes som et regionalt supplement til de støtteordninger som finnes i Norsk kulturråd, Frifond, kommuner, etc.. Tildelingene vil normalt være i størrelsen kr.5000 – 20000 og max 20% av søkerens totalbudsjett for prosjektet.

Kriterier for å søke:

  • Ordningen er sjangeråpen for alle musikere/band i det frie feltet.
  • Søker må ha bosted i Midt-Norge.
  • Ordningen prioriterer ikke CD-innspillinger.
  • Prosjektet skal ikke være påbegynt når søknaden sendes, men det må foreligge konkrete planer for konserter etc.
  • Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse med budsjett

Saksbehandling:

Tilskudd til prosjekter foreslås av et utvalg for bestående av  Trine Knutsen (NTNU), Hans Olav Solli (Moldejazz) og Anders Dalane (NORD Universitet-Levanger). Utvalgets innstilling godkjennes/vedtas av styret for MNJ. Svar på søknad kan forventes innen en måned etter søknadsfristen

Fra forsiden

Nyhet

Trondheim Jazz Expo 2019

”Midtnorsk Jazzsenter (MNJ) har en tilskuddsordning som skal bidra til å realisere gode prosjektideer i regi av musikere i Midt-Norge. SØKNADSFRIST er 1.mars og 1.september Søknadsskjema finner du her. Ordningen må betraktes som et regionalt supplement til de støtteordninger som finnes i Norsk kulturråd, Frifond, kommuner, etc.. Tildelingene vil normalt være i størrelsen kr.5000 – […]