Musikere

”Midtnorsk Jazzsenter (MNJ) har en AD HOC tilskuddsordning som skal bidra til å realisere gode prosjektideer i regi av musikere. Søknadsskjema finner du her.

Ordningen må betraktes som et regionalt supplement til de støtteordninger som finnes i Norsk kulturråd, Frifond, kommuner, etc..

Kriterier for å søke:

  • Søkeren må være bosatt i Midt-Norge.
  • Ordningen er åpen for hele det midtnorske jazzmiljøet (det er ikke et krav å være medlem i Norsk Jazzforum).
  • Organisasjoner som har betydelig offentlig finansiering prioriteres ikke.Tilskuddet vil normalt være en toppfinansiering (10 – 20 % av prosjektbudsjettet)
  • Ordningen prioriterer ikke CD-innspillinger.
  • Prosjektet skal ikke være påbegynt når søknaden sendes
  • Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse med budsjett
  • Budsjettet bør inneholde alle utgifter, også eget arbeid.
  • Søknad sendes via denne portalen
  • Søknadsfrister er to ganger per år: 1.april og 1.desember
  • Tilskudd til prosjekter foreslås av et utvalg for tiden bestående av styremedlemmene Trine Knutsen (nestleder), Hans Olav Solli og Anders Dalane. Utvalgets innstilling godkjennes/vedtas av styret for MNJ. Svar på søknad kan forventes innen tre uker etter søknadsfristen

Fra forsiden

Nyhet

Høstens turneer klare

Midtnorsk jazzsenter sender Kirsti, Ola & Erik, Eldbjørg Raknes & Co samt Waldemar 4 på turneer i regionen denne høsten.