Musikere

”Midtnorsk Jazzsenter (MNJ) har en tilskuddsordning som skal bidra til å realisere gode prosjektideer i regi av musikere.

SØKNADSFRIST er 1.mars og 1.september

Søknadsskjema finner du her.

Ordningen må betraktes som et regionalt supplement til de støtteordninger som finnes i Norsk kulturråd, Frifond, kommuner, etc.. Tildelingene vil normalt være i størrelsen kr.5000 – 20000 og max 20% av søkerens totalbudsjett for prosjektet.

Kriterier for å søke:

 • Søkeren må være bosatt i Midt-Norge.
 • Ordningen er åpen for hele det midtnorske jazzmiljøet (det er ikke et krav å være medlem i Norsk Jazzforum).
 • Prosjekter med betydelig offentlig finansiering prioriteres ikke.
 • Ordningen prioriterer ikke CD-innspillinger eller videoproduksjoner.
 •  Det er ingen begrensning mht hvor prosjektet gjennomføres. F.eks er utenlandsturneer og nye markeder for midtnorsk jazz helt ok
 • Prosjektet skal ikke være påbegynt når søknaden sendes, men det må foreligge konkrete planer for konserter etc.
 • Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse med budsjett
 • Budsjettet bør inneholde alle utgifter, også eget arbeid.
 • Søknad sendes via denne portalen
 • Søknadsfrister er to ganger per år: 1.mars og 1.september
 • Tilskudd til prosjekter foreslås av et utvalg for tiden bestående av styremedlemmene Trine Knutsen (nestleder), Hans Olav Solli og Anders Dalane. Utvalgets innstilling godkjennes/vedtas av styret for MNJ. Svar på søknad kan forventes innen tre uker etter søknadsfristen

Fra forsiden

Nyhet

Trondheim Jazz Expo 2019

”Midtnorsk Jazzsenter (MNJ) har en tilskuddsordning som skal bidra til å realisere gode prosjektideer i regi av musikere. SØKNADSFRIST er 1.mars og 1.september Søknadsskjema finner du her. Ordningen må betraktes som et regionalt supplement til de støtteordninger som finnes i Norsk kulturråd, Frifond, kommuner, etc.. Tildelingene vil normalt være i størrelsen kr.5000 – 20000 og […]