Musikere

”Midtnorsk Jazzsenter (MNJ) har en tilskuddsordning som skal bidra til å realisere gode prosjektideer i regi av musikere.

SØKNADSFRIST er 1.mars.

Søknadsskjema finner du her.

Ordningen må betraktes som et regionalt supplement til de støtteordninger som finnes i Norsk kulturråd, Frifond, kommuner, etc.. Tildelingene vil normalt være i størrelsen kr.5000 – 15000 og max 20% av søkerens totalbudsjett for prosjektet.

Kriterier for å søke:

  • Søkeren må være bosatt i Midt-Norge.
  • Ordningen er åpen for hele det midtnorske jazzmiljøet (det er ikke et krav å være medlem i Norsk Jazzforum). Vi prioriterer ikke mer enn en søknad fra en og samme søker
  • Organisasjoner som har betydelig offentlig finansiering prioriteres ikke.
  • Ordningen prioriterer ikke CD-innspillinger eller videoproduksjoner.
  • Prosjektet skal ikke være påbegynt når søknaden sendes, men det må foreligge konkrete planer for konserter etc.
  • Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse med budsjett
  • Budsjettet bør inneholde alle utgifter, også eget arbeid.
  • Søknad sendes via denne portalen
  • Søknadsfrister er to ganger per år: 1.mars og 1.desember
  • Tilskudd til prosjekter foreslås av et utvalg for tiden bestående av styremedlemmene Trine Knutsen (nestleder), Hans Olav Solli og Anders Dalane. Utvalgets innstilling godkjennes/vedtas av styret for MNJ. Svar på søknad kan forventes innen tre uker etter søknadsfristen

Fra forsiden

Nyhet

Trondheim Jazz Expo 2019

”Midtnorsk Jazzsenter (MNJ) har en tilskuddsordning som skal bidra til å realisere gode prosjektideer i regi av musikere. SØKNADSFRIST er 1.mars. Søknadsskjema finner du her. Ordningen må betraktes som et regionalt supplement til de støtteordninger som finnes i Norsk kulturråd, Frifond, kommuner, etc.. Tildelingene vil normalt være i størrelsen kr.5000 – 15000 og max 20% […]

Nyhet

Alf Hulbækmo ny stipendiat i TJO

”Midtnorsk Jazzsenter (MNJ) har en tilskuddsordning som skal bidra til å realisere gode prosjektideer i regi av musikere. SØKNADSFRIST er 1.mars. Søknadsskjema finner du her. Ordningen må betraktes som et regionalt supplement til de støtteordninger som finnes i Norsk kulturråd, Frifond, kommuner, etc.. Tildelingene vil normalt være i størrelsen kr.5000 – 15000 og max 20% […]