Nyheter

Utlysning Sparebank 1 SMN JazZtipendiat i Trondheim Jazzorkester

Midtnorsk Jazzsenter, Moldejazz, SpareBank 1 SMN og Talent Norge AS  utlyser herved et arbeidsstipend som del av et talentutviklingsprogram i Trondheim Jazzorkester 2023/24.

 Programmets formål:

 • å drive talentutvikling i Trondheim Jazzorkester.
 • å gjøre nye talenter synlig for et stort publikum nasjonalt og internasjonalt.
 • å bidra til utvikling av bransjekunnskap og – nettverk.
 • å videreutvikle Trondheim Jazzorkester.

Økonomiske rammer:

Prosjektet har en total ramme på 1 mill.kr. som dekker urpremiere under Moldejazz uke 29-2023 samt påfølgende turne høsten 2024.

Stipendiaten mottar et arbeidsstipend på kr 120.000 for utviklingen av et nytt prosjekt (komponisthonorar). I tillegg honoreres prøver og konserter etter gjeldende Creo tariff.

Prosjektplan øvinger og konserter:

 • Vår 2024: Øvinger
 • Juli 2024 (uke 29): Urframføring under Moldejazz
 • Høsten 2024: tre-fire konserter, deriblant Umeå Jazz Festival, Dokkhuset Scene (Trondheim), Nasjonal jazzscene (Oslo).

Enkeltkunstnere så vel som mindre band kan søke. Øvre aldersgrense 35 år (gjelder samtlige deltagere dersom søker er et band). Dersom et band får stipendet, fordeles arbeidsstipendet likt på bandets medlemmer. Stipendet har som mål å bidra til utvikling av jazzmusikere i Norge. Musikere som ikke er norske statsborgere, men som er en del av det norske musikkmiljøet, er derfor velkommen til å søke.

Besetningsstørrelse for Trondheim jazzorkester er normalt 12 musikere + teknikere.

Tidligere stipendiater: Kobert (2007/08), Kim Myhr (2008/09), Magic Pocket (2009/10), Stian Westerhus (2010/11), Marius Neset (2011/12), Albatrosh (2012/13), Kristoffer Lo (2013/14), Espen Reinertsen (2014/15), Anja Lauvdal & Heida Mobeck SKRAP (2015/16), Espen Berg (2016/17), The MaxX(2017/18), Alf Hulbækmo(2018/19), Johan Lindvall (2019/20), Signe Emmeluth (2020/2021), Marianna Sangita Røe (2021/2022), Trygve Fiske (2022/2023).

Retningslinjer for Trondheim Jazzorkester (TJO):

 • TJO arbeider for å styrke musikermiljøet i Trondheim og Trøndelag.
 • TJO skal være prosjektbasert, dvs ingen faste musikerstillinger
 • TJO vil styrke båndene til NTNU Jazzlinja ved å bruke jazzstudenter i prosjekter der det passer.
 • TJO tilstreber at andelen musikere med NTNU bakgrunn er minst 70 %
 • Besetningen til alle TJO prosjekter skal ha minst 50 % bosatte i Trondheim eller Trøndelag. I enkelte tilfeller kan opptil en tredjedel av denne Trondheims-andelen være NTNU alumni (fra siste 5 år).

TJO skal fortsette arbeidet med å synliggjøre kvinner i jazzen og ha en kvinneandel som speiler kjønnsfordelingen blant profesjonelle jazzutøvere. Målet er 50/50 kjønnsbalanse.

 I dette stipendiat-prosjektet er det krav om minimum 1/3 kvinneandel.

Søknad med vedlegg (CV, prosjektbeskrivelse, ett representativt lydspor i mp3 -format) sendes i epost til:  post@mnj.no.  Søknadsfrist:            1. mai 2023

Fra forsiden

Nyheter

Ny produsent for Trondheim Jazzorkester

Vi har gleden av å melde at Midtnorsk jazzsenter har inngått en avtale med bookingbyrået No Earplugs v/Malwina Witkowska basert i Oslo, for leveranse av produsenttjenester til Trondheim Jazzorkester. Malwina Witkowska (27) opprettet firmaet No Earplugs i 2020 med formål å jobbe med booking av norske og internasjonale artister. Hun har hatt en rekke frivillige […]