Nyheter

Stilling ledig som Produsent for Trondheim jazzorkester

STILLINGSUTLYSNING

Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter (MNJ) er ett av fem regionale jazzsentra i Norge. MNJ ble etablert i 1997 og har i løpet av siste 25 år utviklet en organisasjon som omfatter de profesjonelle ensemblene Trondheim Voices, Trondheim jazzorkester og ungdomsensemblene Young Voices og Midtnorsk Ungdomsstorband. Senteret driver også regional turneproduksjon i samarbeid med jazzklubber, festivaler, kulturhus og skoler. Senteret har fire fast ansatte, hvorav tre produsenter, og engasjerer over 100 musikere per år til de ulike prosjektene. (Omsetningen er cirka 12 mill.kr per år)

Vi har fra høsten-22 ledig en spennende stilling som produsent for Trondheim jazzorkester da nåværende produsent går over i annen stilling. Stillingen er i hovedsak knyttet til driften av Trondheim Jazzorkester, men kan også komme til å inneholde andre oppgaver innenfor jazzsenterets virksomhet.

Trondheim jazzorkester (TJO) har 22 års historikk og er kjent for sin suksess med bl.a. Chick Corea, Joshua Redman, Pat Metheny, og kunstneriske ledere som Erlend Skomsvoll, Eirik Hegdal og Ole Morten Vågan. TJO har også gjennomført en lang rekke talentutviklingsprosjekter i samarbeid med Moldejazz, Umeå Jazzfestival, Dokkhuset Scene, Nasjonal Jazzscene.

TJO har ingen fast ansatte musikere, men rekrutterer musikere til hvert enkelt prosjekt. På årsbasis har vi 6 – 7 prosjekter gående parallelt, og cirka 70 ulike musikere involvert i prosjektene. Dette gir en spennende mix av prosjekter og et mangfoldig kunstnerisk uttrykk.  Aktivitetsnivået er om lag 25 konserter og 30 prøvedager per år.  Om lag halvparten av konsertene er i utlandet. TJO har etablert en sterk posisjon på det europeiske jazzkartet.

Produsenten jobber selvstendig, men i nært samarbeid med kunstnerisk leder og daglig leder.

Vi søker en entusiastisk, ryddig og musisk person med jazzfaglig forståelse, grunnleggende økonomiforståelse, gode ferdigheter med sosiale media og med et godt nettverk innenfor jazzbransjen.

Arbeidsoppgavene er:

*Utarbeidelse og oppfølging av årsplaner, budsjett i samarbeid med daglig leder.
*Legge strategiplaner for orkesteret sammen med daglig leder, kunstnerisk leder og kunstnerisk råd.
*Booking/salg av konserter, evt i samarbeid med innleide booking-agentur.
*Koordinering av reiser for TJOs musikere.
*Kommunikasjon med musikere og konsertarrangører.
*Nasjonalt og internasjonalt nettverksarbeid.
*Videreføre merkevaren Trondheim Jazz Orchestra i sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Bandcamp) og på orkesterets egen hjemmeside.
*Turnélederansvar (følge orkesteret på prøver og konserter)

Stillingsstørrelse: 50 – 80 %

Lønn: etter kvalifikasjoner. Bedriften har gode forsikrings-/og pensjonsordninger.

Arbeidssted: fleksibelt.

MNJ er lokalisert i Dokkhuset på Nedre Elvehavn hvor vi har kontorfellesskap med Trondheim Kammermusikkfestival, Dokkhuset Scene, Trondheim Jazzfestival.

Tiltredelse: høst 2022 (helst fra 1.august).

Søknadsfrist: 1.juni 2022. Søknad med CV og attester sendes på epost: post@mnj.no

Kontakt daglig leder Bjørn Willadsen (41 54 20 95) eller kunstnerisk leder Ole Morten Vågan (91 31 54 22) for mer informasjon om stillingen.

Fra forsiden

Nyheter

Arrangørtilskudd 2022

Midtnorsk jazzsenter har gleden av å bidra med totalt kr 400 000 som arrangørstøtte til 17 arrangører i den Trøndelag og Møre-og Romsdal 2022.   Disse er:  

Nyheter

Nytt styre i Midtnorsk jazzsenter

Styret i Midtnorsk jazzsenter konstituerte seg 22.april 2021 og har følgende medlemmer: Per Axel Koch, styreleder, konsernsjef Polaris Media (oppnevnt av Norsk jazzforum) (Vara: Kjellrun Kleven, musikklærer Inderøy) Per Oskar Olsen, nestleder, banksjef Sparebank 1 SMN (vara: Tor Inge Skjøtskift, daglig leder Lukas-stiftelsen) Mariann Bjørnelv, festivalsjef Moldejazz (oppnevnt av Moldejazz) (Vara: Cecilie Nogva, produsent Moldejazz) […]