Nyheter

10 Musiker-/bandstipend à kr 20 000 !

Midtnorsk jazzsenter utlyser 10 musiker-/bandstipend à kr 20 000 med søknadsfrist 1.mai 2022.

Intensjonen er å bidra til konserter, nye prosjekter etc i regi av musikere og band som har tilhold i region midt-Norge.

NB Søknadskjema finnes her:

Fra forsiden

Nyheter

Stilling ledig som Produsent for Trondheim jazzorkester

STILLINGSUTLYSNING Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter (MNJ) er ett av fem regionale jazzsentra i Norge. MNJ ble etablert i 1997 og har i løpet av siste 25 år utviklet en organisasjon som omfatter de profesjonelle ensemblene Trondheim Voices, Trondheim jazzorkester og ungdomsensemblene Young Voices og Midtnorsk Ungdomsstorband. Senteret driver også regional turneproduksjon i samarbeid med jazzklubber, festivaler, […]

Nyheter

Arrangørtilskudd 2022

Midtnorsk jazzsenter har gleden av å bidra med totalt kr 400 000 som arrangørstøtte til 17 arrangører i den Trøndelag og Møre-og Romsdal 2022.   Disse er: