Nyheter

Midtnorsk jazzsenter bevilger kr200 000 i adhoc-støtte

Styret i Midtnorsk jazzsenter har i møte 10.desember vedtatt å tildele kr200 000,- i tilskudd til aktivitet i regi av følgende musikere/band:

Amund Totland: ENROTH/TOTLAND, turne og workshops 10 000
Martin Mellem: Vigleik Storaas & Cecilie Grundt Quartet,turne 10 000
Mona Krogstad sekstett: Turne vår-19 i regionen, institusjoner 10 000
Vilde Aakre Lie/Mon Mio: 10 000
Petter Dalane/Petters JazzJam på Antikvariatet 10 000
Åsmund Mattias Smidt/Front!Front 10 000
Tore Hodneland/Matrjojska 10 000
Alf Svendsen Høines/Caramel 11 10 000
Bjørn Marius Hegge/Kjetil Mulelid Trio 10 000
Ingvald Vassbø Stroboskop, releaseturne h-19 10 000
Øyvind Mathisen ØyvindLAND, konserter 10 000
Udi Shlomo «Diaspora House» konserter Europa/Israel 10 000
Hildegunn Øiseth Quartet Konserter 10 000
Håkon Mjåset Johansen/Steinar Nickelsen Trio 10 000
Harald Relling Nielsen/Relling, CD-lanserings turne 10 000
Eldbjørg Raknes «Hva kommer nå….?» 10 000
Mona Krogstad/»A Jazz Odyssey!2019″, JAZZLINJA-NTNU 20 000
Ingrid Steinkopf/Starlight Big Band 20 000

Fra forsiden

Nyheter

Trondheim Jazz Expo 2019

Styret i Midtnorsk jazzsenter har i møte 10.desember vedtatt å tildele kr200 000,- i tilskudd til aktivitet i regi av følgende musikere/band: Amund Totland: ENROTH/TOTLAND, turne og workshops 10 000 Martin Mellem: Vigleik Storaas & Cecilie Grundt Quartet,turne 10 000 Mona Krogstad sekstett: Turne vår-19 i regionen, institusjoner 10 000 Vilde Aakre Lie/Mon Mio: 10 […]