Nyheter

Gaveforsterkning til TJO

Midtnorsk jazzsenter/Trondheim jazzorkester har fått kr 62.500 i Gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet etter søknad høsten 2017.

Midlene utløses fordi Sparebank 1 SMN har bidrog med kr 250.000 fra sitt gavefond til TJO i fjor.

https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsansvar/samfunnsengasjement/sparebank-1-jazztipendiat.html

Mer info om Gaveforsterkningsordningen finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/om-kulturdepartementets-tilskuddsordninger/gaveforsterkningsordning-for-museer/id751745/

Fra forsiden

Nyheter

Trondheim Jazz Expo 2019

Midtnorsk jazzsenter/Trondheim jazzorkester har fått kr 62.500 i Gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet etter søknad høsten 2017. Midlene utløses fordi Sparebank 1 SMN har bidrog med kr 250.000 fra sitt gavefond til TJO i fjor. https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsansvar/samfunnsengasjement/sparebank-1-jazztipendiat.html Mer info om Gaveforsterkningsordningen finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/om-kulturdepartementets-tilskuddsordninger/gaveforsterkningsordning-for-museer/id751745/