Nyheter

Trondheim Voices til NIME

Denne uka er Trondheim Voices samlet for å jobbe med et pilotprosjekt som utforsker et nytt verktøy i arbeidet med stemme og improvisasjon. Prosjektet presenteres på konferansen NIME 2011 på Norges Musikkhøgskole i Oslo 1. juni.

NIME (New Interfaces for Musical Expression) er et samarbeidsprosjekt mellom Norges musikkhøgskole og Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, og er en tverrfaglig konferanse om grensesprengende musikalske uttrykk og eksperimentell teknologi. Konferansen samler over 200 deltakere, ledende forskere og kunstnere fra hele verden og består av foredrag, konserter, debatter, workshops, ekskursjoner, utstillinger m.m. NIME byr på nyskapende musikk og teknologi på et høyt internasjonalt nivå.

På NIME skal Trondheim Voices utforske et nytt verktøy i sitt arbeid med stemme og improvisasjon. Ensemblet arbeider med et lydsystem slik at en gitt sangers posisjon og bevegelser på scenen direkte påvirker lydbehandling og effekter. Dette skjer i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole onsdag 1. juni.

Sporing av sangere på scenen og ”lydsoner”
Det er i samarbeid med Størdalsfirmaet TTA og systemutvikler John Torger Kjelstad at Trondheim Voices nå prøver ut et sceneoppsett med systemet Stagetracker FX, som TTA har utviklet. Systemet er først og fremst laget for teater for på en enkel og presis måte kunne lokalisere skuespillere under f.eks. musicalforestillinger, slik at man får en opplevelse av hvor den som snakker/synger er på scenen. Systemet er i bruk bl.a. på Trøndelag Teater, Den Norske Opera, og en rekke teaterscener i Europa.

Slike systemer har vært i bruk en tid i forskjellige varianter, men har ofte krevd mye tid og beregninger for å tilpasses det lokale man skal bruke. Teknologien Trondheim Voices nå bruker vil gjøre det mulig å utføre disse beregningene både raskere og mer presise.  Men det er ikke først og fremst den romlige lokaliseringen av lyden fra sangeren som er viktig for Trondheim Voices, men det at man kan dedikere forskjellige klanger og effekter til en bestemt plassering på scenen. Dersom en sanger beveger seg inn i en bestemt sone, skjer det noe med stemmelyden, for eksempel kan det legges på en delay eller en reverse-effekt.

Bruk av teknologi i ny sammenheng og på nye måter
Dette systemet kan gi Trondheim Voices nye premisser for å jobbe med vokalensemblet. Det vil gi en helt annen mulighet for fleksibilitet, bevegelse, og også visualisering av det Trondheim Voices gjør.

– Vi kan se at sangeren beveger seg inn i et nytt ”lydrom” samtidig som lyden endres, og sangeren opplever forflytning som en måte å manipulere lyden på. Dermed skapes det en tettere fysisk forbindelse mellom sanger og lyd, og valgene man gjør på scenen kan bli veldig tydelige, forteller Trondheim Voices i en pressemeldinng

I dette samarbeidet får også lyddesigneren en ny rolle. Trondheim Voices har med seg lyddesigner Asle Karstad som bl.a. har gjort vokalensmblets store prosjekter BINGO !! (2008) og Improvoicing (2009).  Tone Åse, som er musikalsk leder for Trondheim Voices, leder dette prosjektet som en del av sitt arbeid som kunststipendiat tilknyttet stipendordningen for kunstnerisk utviklingsarbeid. Hun er ansatt ved NTNU, avdeling for musikkteknologi.

Lokalt forankret
Hele pilotprosjektet bygger på kompetanse som er utviklet og satset på i Trøndelag. Trondheim Voices hadde ikke eksistert uten Jazzlinja ved NTNU og Midtnorsk Jazzsenter. Firmaet som har utviklet systemet ligger i nærområdet Stjørdal. Begge utviklerne bak systemet har sin bakgrunn fra NTNU, fra musikkteknologi, akustikkfag og masterstudium i data. På NIME 2011  er for øvrig NTNU sterkt representert gjennom sin avdeling for musikkteknologi, og Trondheim Voices er en del av denne satsingen.

Fra forsiden

Nyheter

Trondheim Jazz Expo 2019

NIME (New Interfaces for Musical Expression) er et samarbeidsprosjekt mellom Norges musikkhøgskole og Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, og er en tverrfaglig konferanse om grensesprengende musikalske uttrykk og eksperimentell teknologi. Konferansen samler over 200 deltakere, ledende forskere og kunstnere fra hele verden og består av foredrag, konserter, debatter, workshops, ekskursjoner, utstillinger m.m. NIME […]

Konserter